Trở lại

Chính Sách Bảo Mật AI Singing

Ngày Hiệu Lực: 4 tháng 4 năm 2024

Chào mừng bạn đến với AISinging (https://aising.ing), bộ tạo giọng hát AI. Sự riêng tư của bạn vô cùng quan trọng với chúng tôi, và Chính Sách Bảo Mật này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

a. Dữ Liệu Cá Nhân: Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Thông tin này được thu thập với mục đích xử lý đơn hàng của bạn và quản lý tài khoản của bạn.

b. Dữ Liệu Phi Cá Nhân: Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu phi cá nhân thông qua cookie web để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm dữ liệu liên quan đến mẫu sử dụng và sở thích của bạn.

2. Sử Dụng Dữ Liệu:

Dữ liệu chúng tôi thu thập được sử dụng độc quyền cho mục đích xử lý đơn hàng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo việc sử dụng dữ liệu này tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này.

3. Chia Sẻ Dữ Liệu:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc phi cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi pháp luật yêu cầu.

4. Quyền Riêng Tư của Trẻ Em:

AISinging không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ ngay lập tức với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng loại bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

5. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải Chính Sách Bảo Mật mới trên trang này và cập nhật "Ngày Hiệu Lực" ở đầu Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng qua email.

6. Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].