Quay lại

Điều khoản Dịch vụ cho AI Singing

Ngày có hiệu lực: 4 tháng 4, 2024

Chào mừng bạn đến với AISinging ("Dịch vụ"), có thể truy cập tại https://aising.ing. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản Dịch vụ").

1. Chấp nhận Điều khoản:

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ.

2. Mô tả Dịch vụ:

AISinging là một trình tạo giọng hát AI dựa trên AI cho phép người dùng tạo ra nhạc và ca hát.

3. Tài khoản Người dùng:

Để truy cập một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể cần tạo một tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.

4. Dữ liệu Người dùng:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin thanh toán. Để biết thêm chi tiết về các thực hành thu thập dữ liệu của chúng tôi, vui lòng truy cập Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại https://aising.ing/privacy-policy

5. Thu thập Dữ liệu Không cá nhân:

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu không cá nhân thông qua web cookies cho mục đích cải thiện dịch vụ.

6. Hạn chế Sử dụng:

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo cách có thể gây hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch vụ.

7. Sở hữu Trí tuệ:

Tất cả nội dung cung cấp trên Dịch vụ, bao gồm văn bản, đồ họa, logo, và phần mềm, là tài sản của AISinging hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ.

8. Chấm dứt:

Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, bao gồm vi phạm các Điều khoản này.

9. Luật Áp dụng

Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Hoa Kỳ.

10. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào qua email. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn sau những thay đổi như vậy sẽ tạo thành việc bạn: (a) nhận thức về các Điều khoản Dịch vụ đã được sửa đổi; và (b) đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ đã được sửa đổi.

11. Thông tin Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bằng cách sử dụng AISinging, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ này, hiểu chúng, và đồng ý tuân thủ chúng.