Trở lại

Chính sách hoàn tiền cho AI Singing

Ngày hiệu lực: 04 tháng 4 năm 2024

Chào mừng đến với AISinging.

1. Điều kiện hoàn tiền:

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Để đủ điều kiện nhận hoàn tiền, người dùng phải chứng minh rằng nền tảng của chúng tôi không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc tính năng dịch vụ như được mô tả.

2. Quy trình yêu cầu hoàn tiền:

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] với chi tiết đơn hàng của bạn và giải thích ngắn gọn lý do tại sao bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

3. Phương thức hoàn tiền:

Tiền hoàn sẽ được xử lý theo phương thức thanh toán ban đầu được sử dụng tại thời điểm mua hàng. Vui lòng cho phép tối đa 14 ngày làm việc để tiền hoàn trả được ghi có vào tài khoản của bạn.

4. Phí không được hoàn trả:

Lưu ý rằng một số khoản phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí giao dịch và phí cho các dịch vụ đã được cung cấp, có thể không được hoàn lại.

5. Quyền riêng tư dữ liệu:

Tại AISinging, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập tên, email và thông tin thanh toán của bạn chỉ cho mục đích xử lý đơn hàng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu phi cá nhân thông qua cookie web. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em bằng cách không thu thập dữ liệu từ những cá nhân dưới 18 tuổi.https://aising.ing/privacy-policy

6. Cập nhật Chính sách hoàn tiền:

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách hoàn tiền này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo đến người dùng của chúng tôi qua email.

7. Liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

Cảm ơn bạn đã chọn AISinging.